Propozice a pravidla

www.koleckospojuje.cz · stáhnout v PDF

1. Systém závodu

Do závodu může nastoupit jednotlivec v kategorii MUŽ/ŽENA/DÍTE nebo jako skupina v kategorii TÝM

Závodí se na těchto kolečkách: inline brusle, koloběžky, invalidní vozíky, handbiky

Každý závodník musí projít akreditací od 10:00 do 15:30 v místě konání (obdrží startovací číslo s ID čipem)

Závodník zodpovídá za správné umístění ID čipu (pro inline závod používáme jednorázové čipy, které se připevní samolepkou na přilbu nebo tabulku se startovním číslem, ID čip nesmí být nikdy fyzicky překryt/ukryt. Pozor především na stopování času v cíli a přikrytí čísla s čipem rukama.

Před oficiálním startem závodu je vyhlášeno zaváděcí kolo. Toto kolo není měřeno, je určeno pro seznámení se s tratí a jako slavnostní zahájení závodu.

Závod oficiálně začíná hromadným startem v 11:00 a probíhá nepřetržitě do 16:00 (s možností startu účastníka kdykoli v průběhu dne, nejpozději však v 15:30)

Každý ujetý kilometr účastníka = 10 Kč pro dobrou věc (tzn. 1 kolečko = 1200 m = 12 Kč)

Pokud závodník ztratí ID čip, může požádat o vydání nového, které je zpoplatněno částkou 100 Kč

V prostoru REGISTRACE/AKREDITACE budou k dispozici průběžné i finální výsledky. Závodníci a doprovod tak mohou sledovat aktuální dění v závodě. Tyto výsledky si může rovněž kdokoli prohlížet na výsledkové listině na www.koleckospojuje.cz.

V prostoru REGISTRACE/AKREDITACE bude umístěno zobrazovací zařízení, které bude promítat aktuální stav vybraného startovného, aktuální dosažený výtěžek a čas do konce závodu.

Po uplynutí stanoveného limitu bude do výsledků počítán pouze poslední platný průjezd měřícím zařízením.

Výtěžek se generuje maximálně do výše celkové sumy vybrané za startovného (jednorázového daru) a dobrovolných darů.

V případě, že počet ujetých kilometrů po ukončení závodu vynásobený 10 (10 Kč) je menší než skutečně vybraná suma startovného, má Pořadatel právo rozhodnout se, jak s těmito financemi vynaloží.

Vyhlašujeme a odměňujeme vítěze každé kategorie

Odměna pro každého účastníka, který ujede 15 a více kilometrů

Za mimořádných podmínek (extrémní počasí) má Pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné (jednorázový dar) se nevrací.

2. Startovné

KATEGORIE DÍTĚ MUŽ ŽENA TÝM *DÁRCI
PODMÍNKA Narozeno od roku 2004 včetně Narozen do roku 2003 včetně Narozena do roku 2003 včetně Právě 
4 osoby
Doprovod, diváci,…
STARTOVNÉ ONLINE 50 Kč 200 Kč 200 Kč 1 000 Kč 100 Kč
STARTOVNÉ 
NA MÍSTĚ
100 Kč 250 Kč 250 Kč 1 100 Kč 100 Kč
KOLEČKO Brusle/koloběžka/vozík/handbike Brusle/koloběžka/vozík/handbike Brusle/koloběžka/vozík/handbike Brusle/koloběžka/vozík/handbike x
STARTOVACÍ BALÍČEK Start. číslo s čipem, pamětní medaile, pomoc potřebným, dopr. program Start. číslo s čipem, pamětní medaile, pomoc potřebným, dopr. program Start. číslo s čipem, pamětní medaile, pomoc potřebným, dopr. program Start. číslo s čipem, pamětní medaile, pomoc potřebným, dopr. program Pamětní medaile, pomoc potřebným, dopr. program
DOBROVOLNÝ DAR 100 Kč / 250 Kč / 500 Kč / 1 000 Kč / 2000 Kč< / td> 100 Kč / 250 Kč / 500 Kč / 1 000 Kč / 2000 Kč 100 Kč / 250 Kč / 500 Kč / 1 000 Kč / 2000 Kč 100 Kč / 250 Kč / 500 Kč / 1 000 Kč / 2000 Kč 250 Kč / 1000Kč / 2000Kč / 5000 Kč
CENY PRO VÍTĚZE Půlroční členství v 1. BK Buď INline Brusle značky POWERSLIDE Brusle značky TEMPISH Wellness víkend pro 4 osoby X

* DÁRCI = nesoutěžní kategorie (návštěvníci, doprovod, diváci, fanoušci)
Startovné (jednorázový dar) při online registraci se hradí převodem do 7 dnů
Startovné (jednorázový dar) při registraci na místě se hradí v hotovosti v den konání akce
Startovné (jednorázový dar) je nevratné.

ONLINE REGISTRACE

Výhody online registrací:

  • Akreditace na místě
  • Rychlé odbavení
  • Platba převodem
  • Záruka účasti na závodu
  • Záruka pamětní medaile

REGISTRACE NA MÍSTĚ

Nevýhody registrace na místě:

  • Registrace i akreditace na místě
  • Pomalejší odbavení
  • Platba pouze v hotovosti
  • Omezená kapacita závodu
  • Bez záruky pamětní medaile

3. Pravidla

ÚČASTNÍCI

- stvrzují, že jsou fyzicky a psychicky způsobilí, aby se mohli závodu zúčastnit.

- stvrzují, že startují na vlastní odpovědnost a nebezpečí (Pořadatel akce není zodpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo při doprovodném programu).

- stvrzují, že mají uzavřené veřejné zdravotní pojištění platné pro ČR.

- do 18 let mohou startovat pouze s přilbou, což doporučujeme jako minimum pro všechny účastníky.

- mladší 15 let mohou startovat pouze v doprovodu zákonných zástupců.

- mladší 15 let mohou startovat pouze se všemi ochrannými pomůckami (přilba, chrániče kolen, loktů a zápěstí).

- berou na vědomí, že v případě zásahu vyšší moci si Pořadatel vyhrazuje právo závod zrušit, přerušit nebo úplně ukončit v případě, že by podmínky na trati znamenaly pro závodníky bezpečnostní riziko (startovné se nevrací, v případě přerušení budou výsledky zpracovány podle posledních záznamů z měřícího zařízení)

- berou na vědomí, že Pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci.

- mají přísný zákaz používat po celé délce tratě jízdní kola (mimo doprovodné vozidlo) a jakkoliv zkracovat závodní trať.

- jsou povinni řídit se pokyny Pořadatele.

- si jsou vědomi, že Pořadatel závodu si vyhrazuje právo na změnu v programu.

4. Harmonogram

HLAVNÍ PROGRAM

DOPROVODNÝ PROGRAM

5. Mapa závodu

Mapa areálu inline parku SAREZA

6. Parkování a WC

Parkování je zajištěno před inline parkem SAREZA a je bezplatné.

Toalety se nachází v areálu hned u vstupu z druhé strany správní budovy, mobilní unimobuňky budou k dispozici pro vozíčkáře.